მფრინავი ბუშტი
მფრინავი ბუშტი

მფრინავი ბუშტი


27

აირჩიეთ :

ექსპერიმენტის მიზანია შეისწავლოთ ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობები და 3 ექსპერიმეტნის შედეგად შეძლოთ ერთი სახის ნივთიერება გარდაქმნათ სხვა სახის ნივთიერებად.

ფასი
27
ნანახია
1954

მსგავსი პროდუქტები